System Yi Jin Jing jako nazwa jest bardzo znany w Chinach. Jest to jeden z najbardziej znanych systemów w tradycji shaolińskiej. Pierwowzór został stworzony przez mnicha Bodhidharmę znanego też jako twórcę buddyzmu Czan (Zen po japońsku). Kolejne wersje tworzyli shaolińscy mnisi a w obecnym wieku kolejna wersja weszła w skład tzw. Qigongu Zdrowotnego.

Kiedy porównamy go z innymi znanymi systemami qigong jak Ba Duan Jin (8 Kawałków Brokatu), Wu Qin Xi (Zabawy 5 Zwierząt) czy Liu Zi Jue (6 Leczących Dzwięków) każde ćwiczenie, każdy ruch w tych systemach ma konkretny cel i funkcję. W Yi Jin Jing jest inaczej. Stąd tradycyjnie system ten jest uznawany jako metoda praktyki na najwyższym poziomie. Powinno się więc do niego przejść dopiero mając podstawy w praktyce w/w systemów. 

 Poprzez Yi Jin Jing rozumiemy metodę zmiany naszego ciała. W tradycyjnym qigongu zawsze jest nacisk na zmianę. Mówiąc konkretnymi terminami zmiana obejmuje zmianę sylwetki i wzmocnienia naszego ciała poprzez ćwiczenie ciała. Praktyka zmienia qi (siły witalne), która obejmuje zmianę naszego oddychania i ruchu qi w naszym ciele. 

Dodatkowo praktykując zmieniamy nasz umysł, zmieniamy złe nawyki, które są w naszym umyśle jak zabłąkanie w myśleniu i marazm. Tak więc w naszej praktyce qigong umysł nie powinien nigdzie błądzić ani być ospały. W skrócie Yi Jin Jing zmienia nasze ciało, qi i umysł. 

Niektórzy mówią, że zmiana jest nieustannym wysiłkiem i dążeniem, które pozostaje niezmienne w naszej praktyce. Ten punkt można odnieść też do klasycznego tekstu Yi Jing (Księga Przemian). Opisuje on prawa zmian natury. Yi oznacza zmienić coś lub przemiana. Wszystkie zjawiska, które się zmieniają są nazywane Yi. Tak więc Yi Jin Jing jest sposobem na prawdziwą pełną przemianę człowieka, bo obejmuje jego poziom ciała, qi i umysłu.

Mówiąc o zmianach ciała możemy je zmienić dostosowując je i jego sylwetkę; qi możemy zmienić poprzez dostosowanie oddechu i qi; zmienić umysł dostosowując go i oczyszczając. W ten sposób możemy zmniejszyć napięcia pomiędzy mięśniami i kośćmi, wzmocnić kończyny, regulować yin i yang, harmonizować narządy wewnętrzne, aktywować qi i krew, uspokajać umysł, regulować i naprawiać dysharmonię ciała oraz osiągnąć harmonię ciała i umysłu jako jedności.

Celem ćwiczeń z Jin jest zmiana i wzmocnienie. Jin odnosi się do meridianu ludzkiego ciała w obrębie stawów, mięśni, kończyn i kości, który łączy całe ciało i przepływa przez naczynia krwionośne. Stąd Yi Jin Jing jest uważany na metodę z wyższego poziomu praktyki w tradycyjnym qigongu. Zanim zaczniesz musisz mieć podstawy w praktyce takich systemów jak Ba Duan Jin czy Liu Zi Jue.

Mistrz Zhang Ming Liang powiedział, że dzięki praktyce systemu Yi Jin Jing wszyscy mogą wejść na drogę harmonii pomiędzy człowiekiem a naturą. Yi Jin Jing zmienia nas od zewnątrz do wewnątrz i wymaga codziennej, regularnej, wytrwałej, stopniowej praktyki. W tradycji shaolińskiej łączy się ten system z system Xi Sui Jing (Przemywanie Szpiku), który przemienia nas od wewnątrz. Jest to jednak kolejny krok w praktyce systemów qigongu z tradycji klasztoru Shaolin. 

Pin It on Pinterest

Share This