Pielęgnacja umysłu W medycynie chińskiej mówimy o 3 Skarbach: Jing (esencja), Qi (energia witalna) i Shen (umysł). Różne zależności pomiędzy nimi występują. Mówi się, że Esencja i Qi są substancjalnymi podstawami dla umysłu. 
Qi i Esencja mogą się kumulować w organizmie tylko gdy umysł jest skoncentrowany.
Wiele szkół chińskiej profilaktyki zdrowia łączyło dobry charakter człowieka z jego zdrowiem. Uważano, że człowiek rozwinięty moralnie jest aktywny, pozytywny, wysublimowany zewnętrznie i spokojny wewnętrznie a zarazem rygorystyczny wobec samego siebie. Bycie pogodnym może wzmocnić nasz układ odpornościowy a depresja go osłabia. Elementy pielęgnacji umysłu:
  1. Poprzez ograniczenia:
  • Ograniczenie nadmiernego pragnienia dóbr majątkowych
  • Ograniczenie nadmiernej pogoni za sławą
  • Ograniczenie nadmiernej seksualności – zachowanie Esencji i ochrona Nerek jest jedną z ważnych zasad w chińskiej profilaktyce zdrowia i w opóźnianiu procesu starzenia
  • Ograniczenie nadmiernej zazdrości – zazdrość powoduje depresję i niespokojny nastrój oraz osłabienie funkcji fizjologicznych  co doprowadza do fizycznych i mentalnych chorób. 
Wszystkie te ograniczenia ułatwią zachowanie spokoju umysłu. Chińscy eksperci twierdzą, że człowiek dla swojego własnego zdrowia powinien mieć szerokie horyzonty. Taka osoba lepiej potrafi regulować swoje emocje i jest bardziej tolerancyjna.
  1. Regulowanie sfery mentalnej w zależności od pór roku:
  • Wiosna – emocje, odczucia są bardziej aktywne, stajemy się powoli znów pełni życia. Powinniśmy cieszyć się tą porą roku i pozwolić swoim emocjom „wykiełkować” na wiosnę.
  • Lato – Chińczycy mówią, że wtedy Qi Ziemi i Nieba spotykają się razem i dzięki temu wszystko rozkwita. Podobnie powinno być z naszą sferą emocjonalną.
  • Jesień – Qi i umysł są trzymane bardziej wewnątrz, a siła mentalna słabnie. Trzeba dostosować się do tego poziomu i starać się wyrównać nierównowagę Yin i Yang w nas, wynikającą z braku równowagi w naturze.
  • Zima – relacja Yang Qi i Yin Qi . Yang Qi jest w stanie hibernacji podczas gdy Yin Qi jest w rozkwicie. W tym czasie lepiej jest dla naszego zdrowia trzymać siłę mentalną wewnątrz np. poprzez ograniczenie nadmiernych kontaktów towarzyskich.
W następnym artykule z tej serii omówimy metody regulacji niezdrowych emocji oraz wpływanie na emocje poprzez inne emocje (wynika to z pewnych wzajemnych ich zależności).

Pin It on Pinterest

Share This