Dietetyka jest podstawą wszelkiego rodzaju leczenia w medycynie chińskiej ponieważ eliminuje jedną z przyczyn powstawania chorób i wspomaga inne metody terapeutyczne.

O doborze diety decyduje określenie wzorca dysharmonii, który powoduje zaburzenie zdrowia lub chorobę. W tym celu stosuje się tak zwaną diagnostykę różnicową.

Prawidłowe odżywianie powinno być dostosowane do konstytucji człowieka oraz jego miejsce zamieszkania, są to dwa najważniejsze czynniki wpływające na dobór zaleceń dietetycznych.

Zalecenia są dobierane do dynamicznie zmieniających się procesów zachodzących w naszych ciałach w ciągu całego życia. Nie jest to związane tylko z upływającym czasem, ale również z sytuacją rodzinną, wykonywanym zawodem, z rodzajem uprawianej aktywności fizycznej, ze stanem psychicznym, z konstytucją. Ufff…dużo zmiennych, żaden inny system dietetyczny nie jest tak zindywidualizowany.

Bardzo duże znaczenie w ustalaniu zaleceń ma strefa klimatyczna w jakiej żyjemy. Rodzaj pożywienia powinien przede wszystkim neutralizować wpływ czynników klimatycznych na nasze organizmy, tak odżywiają się wszystkie zwierzęta. Jest to jedyny sposób dostosowania się do zmian środowiskowych, na które jesteśmy podatni cały czas, mimo, że przestaliśmy sobie zdawać z tego sprawę. Jest to jedna z głównych zasad różniących ten system od innych modnych i ciągle zmieniających się diet opartych na liczeniu kalorii albo spożywaniu lub wykluczaniu określonych grup produktów.

 

ŚRODOWISKO W JAKIM ŻYJEMY POWINNO DETERMINOWAĆ NASZ SPOSÓB ŻYWIENIA!

Pin It on Pinterest

Share This