Trening qigong polega na regulacji ciała, oddechu i umysłu. Ten artykuł dotyczy regulacji ciała i oddechu i ich wzajemnych bliskich powiązań.

Kiedy rozpoczynasz naukę qigongu powinieneś położyć nacisk i uwagę na regularną praktykę ruchów. Nie skupiaj się wtedy na jakimś specjalnym, celowym oddychaniu wraz z praktyką ruchów. Na tym poziomie kiedy nasze ruchy standaryzują się, a ich rytm jest właściwy nasze oddychanie będzie naturalnie regulowało się i połączy się naturalnie z ruchami ćwiczeń.

Ten stopień praktyki w tradycyjnym qigongu jest nazywany „prowadzenie qi z formą/ciałem”. Polega on na użyciu rytmu ruchów do regulacji oraz wpływu na naszą praktykę oddychania.

Po osiągnięciu pewnego poziomu w naszej rutynowej praktyce ruchów możemy rozpocząć stopniowe poznawanie kolejnych zasad, które są specyficzne dla regularnej praktyki qigong. Tak naprawdę te zasady są blisko powiązane z naszym oddychaniem i jego regulacją.

Mówiąc wprost kiedy osiągniesz określony poziom w praktyce qigong rytm praktyki twoich ruchów będzie się opierał na twoim oddychaniu. Trzeba zrozumieć, że prędkość i rytm naszych ruchów podążają za naszym oddychaniem. Ten poziom praktyki w tradycyjnym qigongu nazywany jest „poruszać formą/ciałem z qi”.

Jednak musisz sobie zdawać sprawę, że „prowadzenie qi z formą” jest pierwszym krokiem i drogą w praktyce qigong podczas gdy „poruszanie formą z qi” pojawia się naturalnie kiedy twoja praktyka osiąga pewien późniejszy poziom i nie jest on specjalnym ćwiczeniem, a więc nie praktykuj go celowo.

Ważne jest, aby doświadczyć tego przejścia w praktyce qigong z jednego poziomu na kolejny jako efekt regulacji i wzajemnego wpływu pomiędzy regulacją ciała i oddechu.

Choć praktyka oddychania jest ważna, koordynacja ruchu i oddychania nie jest prosta, a efekt ćwiczeń oddechowych będzie narastał z czasem. Dlatego na początku praktyki głównym celem powinna być praktyka kierowania ruchami i naturalnego oddychania. Nie należy celowo dążyć do koordynacji oddychania i ruchów i nie dopuścić, aby oddech stał się obciążeniem psychicznym.

Z uwagi na to, że jeden wdech i wydech bezpośrednio wpływają na przepływ krwi w ciele i wspomagają go. Jeśli zaczniesz dostosowywać oddech przed wykonaniem ruchu bardzo łatwo może to spowodować zaburzenia qi i krwi, dyskomfort fizyczny a nawet zaburzenia jak chaotyczny ruch qi (energii witalnej).

 

Pin It on Pinterest

Share This