Wg Medycyny Chińskiej o doborze diety, która powinna wspierać zdrowie człowieka powinna decydować przede wszystkim konstytucja oraz miejsce zamieszkania. Należy uwzględnić również czynniki związane z wiekiem, z wykonywaną pracą oraz stylem życia. 

Pojęcie konstytucji jest bardzo ważne wg medycyny chińskiej, zwłaszcza w diagnozie klinicznej, a także profilaktyce zdrowia (Yang Sheng).

Konstytucja człowieka określa budowę ciała, jego fizjologię oraz stan psychicznym. Jest ona stosunkowo stabilna, ale może się rozwijać i zmieniać w raz z wiekiem. 

Konstytucja ciała określa to, w jaki sposób żyjemy i zachowujemy się oraz jaka jest nasza wrażliwość na rozwój choroby.

Zależy ona od czynników dziedzicznych, a także tych nabytych, do nich zaliczamy m.in.:

  • Środowisko życia. Zamieszkiwanie różnych regionów geograficznych, wpływ określonych czynników  klimatycznych, rodzaj diety, nawyki żywieniowe są podstawowym czynnikiem kształtującym naszą konstytucję. Inną konstytucję (wygląd, emocje, podatność na choroby) mają Eskimosi jedzący przede wszystkim produkty mięsne i żyjący w klimacie mroźnym, a inną mieszkańcy rejonów równikowych spożywający przede wszystkim pokarm roślinny. Są to skrajne przykłady, ale popatrzmy na mieszkańców Europy, porównajmy Skandynawów z  Włochami: inny wygląd i temperament, inna dieta, inny klimat, to wszystko ma wpływ na podatność na określone choroby.
  • Płeć. Wiemy, że mężczyźni i kobiety różnią się od siebie anatomią oraz fizjologią. Dodatkowo wg medycyny chińskiej mężczyźni bardziej polegają na Qi (energii witalnej), podczas gdy kobiety bardziej polegają na aspekcie Krwi. Ta różnica jest istotna podczas doboru terapii.
  • Wiek. Struktura, funkcja i metabolizm naszego ciała zmienia się wraz z wiekiem i to nie podlega dyskusji.
  • Stan psychiczny człowieka wpływa na czynności narządów wewnętrznych, które mogą wpływać na konstytucję ciała. O tym od dawna informuje nas medycyna zachodnia. 

Trzeba pamiętać także o tym, że ludzie zamieszkujący ten sam rejon geograficzny i spożywający podobne produkty również różnią się od siebie. Niektórzy są silni, inni słabi, niektórzy mają tendencję do Gorąca, a niektórzy do Zimna. Niektórzy Gromadzą Wilgoć, a inni reprezentują konstytucję z Suchością. Logiczne jest, że każdy z wymienionych typów konstytucji powinien mieć dobraną indywidualnie dietę i wskazówki dotyczące stylu życia. 

Zalecenia ogólne dotyczące stylu życia dla całej populacji są nieskuteczne, bo nie uwzględniają olbrzymiej ilości zmiennych, które wpływają na stan naszego zdrowia. 

Pin It on Pinterest

Share This