1. Jest to jednym z najstarszych i najlepiej opisanych systemów medycznych i od tysięcy lat znajduje się w ciągłej praktyce. Jest to to naturalny, holistyczny system leczniczy, który powstał w starożytnych Chinach i nadal jest praktykowany i rozwijany na całym świecie. Zasady tego systemu sprawdzają się w każdych warunkach klimatycznych. Ilość i jakość literatury dotyczącej medycyny chińskiej, tworzonej przez wieki jest wręcz nieprawdopodobna.
  2. Terapia wg medycyny chińskiej skutecznie stosowana, przywraca równowagę organizmu czyli homeostazę. Teoria i praktyka medycyny chińskiej odzwierciedla relacje, które funkcjonują harmonijnie w ramach praw przyrody. Praktycy medycyny chińskiej stosują leki ziołowe, praktyki umysłowe i ciała, takie jak tai chi, akupunktura, masaż i odżywianie, aby pomóc pacjentom w powrocie do zdrowia. Na Zachodzie medycyna chińska jest uważana przede wszystkim za „uzupełniające podejście zdrowotne”, co oznacza, że najlepiej jest je stosować wraz z zachodnim leczeniem, przy aktywnym udziale pacjenta w procesie leczenia (przestrzeganie zaleceń dietetycznych i ćwiczeń fizycznych).
  3. Medycyna chińska leczy człowieka u którego występują określone objawy chorobowe, a nie chorobę samą w sobie, to jest największa różnica pomiędzy systemem medycyny chińskiej a medycyną zachodnią. Jest to różnica między modelem leczenia biomedycznego, ukierunkowanym na leczenie chorób, a modelem holistycznym. Pacjenci u których występują podobne objawy chorobowe np. egzema mogą być leczeni zupełnie innymi metodami, a pacjenci reprezentujący zupełnie inne stany chorobowe mogą być leczeni podobnie. Najważniejsze w medycynie chińskiej jest leczenie „korzenia” choroby, przyczyny choroby, a nie objawów, które i tak ustąpią, bądź się zmniejszą po usunięciu przyczyny.
  4. DZIAŁA!!!! Nie ma wątpliwości, że preparaty i zabiegi medycyny chińskiej łagodzą i zapobiegają wielu dolegliwościom, zwłaszcza stanom przewlekłym i bólowym. Polecam stosowanie tych zaleceń jako terapii uzupełniającej, najlepiej po konsultacji medycznej.

A tak naprawdę, przyznam się, że najpierw przekonały mnie do studiowania medycyny chińskiej bardzo dobrze prowadzone badania naukowe, opracowane na Uniwersytetach TCM. Zaintrygowało mnie inne spojrzenie, niż nasze akademickie na te same tematy, np. produktów roślinnych używanych w chińskiej farmakopei. Niestety potrzebuję twardych dowodów:). Doświadczenia są rzetelne, zazwyczaj przeprowadzane na dużej liczbie pacjentów (dużo wyższej niż u nas!), zgodnie z zasadami obowiązującej metodologii badań. Oczywiście nie znajdziemy tych publikacji w periodykach zachodnich, bo to jest inny system medyczny. Ktoś, kto mówi, że nie jest to system udowodniony statysytycznie nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić fakty. 

Pin It on Pinterest

Share This