Jing Fang jest to metoda terapii ziołowej wchodzącej w skład zabiegów leczniczych stosowanych w medycynie chińskiej, która wykorzystuje w praktyce wzory formuł opisane w klasycznych tekstach medycznych Zhang Zhong Jinga (150–219 r n.e) z dynastii Han: Shang Han Lun i Jin Gui Yao Lue.

W mojej praktyce pracuję systemem Jing Fang w linii dr. Hu Xî Shu. Jest to system rozumienia klasycznego ziołolecznictwa którego uczę się od dr Feng Shi Lun’a i dr Suzanne Robidoux. Skupia się on na zrozumieniu działania ziół, identyfikacji syndromów oraz protokołów leczenia wg Shén Nóng Bĕn Căo Jīng, Shang Han Lun, Jing Gui Yao Lue oraz Wen Bing.

Ten sposób pracy daje nam jasne, niezwykle szczegółowe wytyczne dotyczące strategii terapii, modyfikowania receptur ziołowych, prawidłowego ich łączenia oraz precyzyjnego dawkowania ziół w zależności od istniejących wzorców.

Według tej linii przekazu korzenie Shang Han Lun i klasycznych formuł Jing Fang znajdują się w Shén Nóng Bĕn Căo Jīng i Tāng Yè Jing Fa, a teoria na temat działania i właściwości ziół opisana w Shén Nóng Bĕn Căo Jīng wykorzystuje 8 przewodnich zasad: Yin/Yang, Zimno/Ciepło, Wnętrze/Zewnętrze i Niedobór/Nadmiar.

Jednak Jing Fang to znacznie więcej niż tylko używanie wzorców formuł, jest to metoda dokładnej diagnozy oparta na sześciu syndromach (różnie tłumaczonych jako sześć podziałów, sześć konformacji) oraz ośmiu przewodnich zasadach.

Terapia Jing Fang w linii dr. Hu Xî Shu polega na skupieniu się na występujących objawach i zrozumieniu mechanizmu ich powstania. Prawidłowa diagnoza według sześciu syndromów i ośmiu przewodnich zasad, prowadzi nas do odpowiedniego wzorca klasycznej receptury ziołowej, zmodyfikowanej tak, aby dostosować ją do indywidualnych potrzeb pacjenta.

System różnicowania syndromów Jing Fang jest przystępny i logiczny oraz dobrze przekłada się z teorii na efekty terapeutyczne, jest on nieustannie doskonalony w praktyce klinicznej. Jego precyzja i głębokie zrozumienie sprawia, że ten rodzaj klasycznego zielarstwa jest prawdziwie holistycznym sposobem pracy z ziołami i recepturami ziołowymi. W terapii uwzględniane są wszystkie objawy fizyczne i psychiczne pacjenta, w celu określenia szczegółowego „wzorca” aktualnego stanu zdrowia, który można opisać w postaci formuły ziołowej.

Ta metoda leczy osobę, a nie chorobę, promuje naturalną zdolność organizmu do przywracania zdrowia. Tak więc te same formuły mogą pomóc wielu chorobom, a tę samą chorobę można leczyć różnymi formułami. Klasyczne formuły zazwyczaj zawierają niewielką ilość ziół, precyzyjnie dobranych pod względem działania i dawkowania.

System ten jest szczególnie skuteczny w leczeniu skomplikowanych przypadków o złożonej etiologii, zmiennych lub nawet sprzecznych objawach, które tak często spotykamy w praktyce. Daje nam on pełne zrozumienie mechanizmów powstania objawów i pozwala na skuteczne przywracanie równowagi organizmu. Pomimo upływu prawie 2000 lat, wiedza zawarta w Shang Han Lun i Jin Gui Yao Lue jest nadal aktualna i skuteczna, jest to system kliniczny.

Jing Fang wg sześciu syndromów to specyficzne kliniczne podejście do klasycznego ziołolecznictwa, które nauczane jest przez dr Feng Shi Lun’a i jego uczniów, a zostało mu przekazane przez jego nauczyciela, profesora Hu Xî Shu (1898-1984). Prof. Hu był znany w całych Chinach ze swojego skutecznego zastosowania klinicznego Jing Fang. Otrzymał nauki Jing Fang od cesarskiego lekarza Wang Xiang Zhenga. Do dziś prof. Hu Xî Shu jest czczony za swoje doskonałe umiejętności medyczne i unikalny, usystematyzowany sposób rozumienia i stosowania prac Zhang Zhong Jinga w klinice.

Profesor Hu i jego współpracownicy systematycznie nauczali na Uniwersytecie w Pekinie  „Shang Han Lun”, „Jin Gui Yao Lue”, „Shen Nong Ben Cao Jing”, „Nei Jing” i „Wen Bing”. Profesor Hu sam redagował podręczniki i jest autorem licznych materiałów dydaktycznych, takich jak „Interpretacja Shang Han Lun”, „Krótka interpretacja Jin Gui Yao Lue”, „Notatki i komentarze na temat Wen Bing Tiao Bian” oraz „Cytaty z Shang Han i Jin Gui”.

Pod wpływem teorii odpowiedzi neuronalnej Pawłowa, profesor Hu zaproponował teorię, że „Istota różnicowania syndromów i leczenia medycyny chińskiej opiera się na prawach naturalnej reakcji organizmu na chorobę i zapewnia całościowe i elastyczne leczenie różnych zaburzeń”.

Przez całe życie dr Hu Xî Shu niestrudzenie nauczał podejścia sześciu syndromów i powtarzał swój słynny cytat „Liu jing lai zi Ba Gang – 六经来自八钢”, co oznacza, że sześć syndromów wywodzi się z ośmiu przewodnich zasad i spędził całe życie na wyjaśnienie, dlaczego teoria „Shang Han Za Bing Lun” jest odrębna od teorii kanałów „Nei Jing”.

Dr Feng Shi Lun studiował TCM na uniwersytecie w Pekinie, miał on szczęście otrzymać nauki od Hu Xî Shu, praktykował z nim od lat 60. XX wieku i nadal kontynuuje praktykę, nauczanie i rozwijanie tego podejścia. Dr Feng założył Instytut Badawczy Hu Xî Shu w Pekinie, aby upamiętnić swojego nauczyciela, ale także aby rozpocząć ruch promujący i pogłębiający prawidłowe rozumienie medycyny klasycznej, zwłaszcza Shang Han Lun i Jin Gui Yao Lue. Otrzymał on wiele nagród za swoje badania, jest autorem wielu artykułów klinicznych, szanowanym międzynarodowym ekspertem i wykładowcą klasycznym, niestrudzenie uczący wszystkich, którzy wykazują autentyczne zainteresowanie medycyną klasyczną. Jest także autorem ponad 20 książek na temat rozumienia Shang Han Lun. Dr Feng jest wspaniałym klinicystą z 50-letnim doświadczeniem, cierpliwym wykładowcą i szanowanym lekarzem, którego głównym przesłaniem i celem pracy było: „Obyśmy wszyscy byli następcami Jing Fang”

Dr Suzanne Robidoux jest uczennicą dr Feng Shi Luna i niestrudzoną propagatorką tego systemu terapeutycznego. Od ponad 20 lat mieszka w Chinach i na Tajwanie, studiując u różnych mistrzów, koncentrując się na klasyce i praktyce klinicznej. Zaczęła od spędzenia trzech lat na południu Tajwanu, aby opanować język mandaryński, ucząc się pod okiem mistrzów klinicznych. Następnie przeniosła się do Nanjing i obroniła pracę doktorską w zakresie neurologii na Uniwersytecie Medycyny Chińskiej w Nanjing w 2007 roku. Podczas studiów doktoranckich skupiła swoje studia i badania na leczeniu zaburzeń neurologicznych i zaburzeń psychicznych, a także dużej depresji na oddziale psychiatrycznym. 

Przetłumaczyła i zredagowała ponad 20 profesjonalnych chińskich podręczników medycznych związanych z akupunkturą i medycyną chińską, podczas których miała okazję pracować z Dr. Shi Xueminem, specjalistą od zaburzeń neurologicznych. Jest stypendystką Pekińskiego Uniwersytetu Medycyny Chińskiej, gdzie bada skuteczność kliniczną klasycznego podejścia klasycznych tekstów Shang Han Lun i Jin Gui Yao Lue w Pekinie.

Dzięki wyżej wymienionym postaciom i wielu innym, wybitnym klinicystom pracującym wg „Sześciopoziomowego różnicowania syndromów” Zhanga Zhong Jinga ten system medyczny ma coraz liczniejsze grono zwolenników i uczniów na całym świecie. To ogromny przywilej móc ciągle pogłębiać wiedzę w teorii jak i w praktyce, uczyć się od rzetelnych i wymagających nauczycieli, mieć możliwość konsultowania przypadków.

Bardzo się cieszę, że mogę oferować terapię wg autentycznego klasycznego chińskiego ziołolecznictwa. Praca z Jing Fang w linii dr. Hu Xî Shu to zwieńczenie wielu lat poszukiwań systemu, który rozumiem, czuję i mam dużą satysfakcję z efektów terapeutycznych.

Pin It on Pinterest

Share This