W qigongu używamy różnych stwierdzeń. Pośród nich są dwa: „spokój umysłu i harmonia qi” oraz „równy, miarowy oddech i spokojny, opanowany umysł (duch)”.

Aby zrozumieć je trzeba spojrzeć na nie z perspektywy qigongu, TMC (Tradycyjnej Medycyny Chińskiej) oraz Yang Sheng (chińskiej profilaktyki zdrowia czy też jak tłumaczy to mój mistrz z tradycji Emei – system praktyk dla utrzymania zdrowia). Kiedy nasz umysł jest spokojny nasz oddech naturalnie staję się miękki, równomierny i subtelny. Stąd stwierdzenie „spokój umysłu i harmonia qi (oddychania)”. 

Mówiąc odwrotnie, jeśli jesteśmy mentalnie w stanie wzburzenia jak na przykład jesteśmy zdenerwowani lub pojawia się w nas lęk, strach nasz oddech znacząco przyspiesza. 

Z tego powodu w naszej praktyce qigong powinniśmy zachować spokój umysłu i skupić go. W ten sposób nasze qi jest naturalnie spokojne, a nasz oddech stanie się płynny i regularny. 

Inne stwierdzenie  „równy, miarowy oddech i spokojny, opanowany umysł (duch)” mówi o tym, że kiedy qi jest stabilne a nasz oddech jest równomierny, miękki, subtelny, głęboki i długi, nasze myśli staną się spokojne a nasz umysł stanie się skoncentrowany. 

Te dwa powyższe stwierdzenia mówi o pewnej dychotomii. Pokazują bliski związek i korelację pomiędzy qi i shen (umysłem, duchem). Jeśli są one prawidłowe wzajemnie się wspierają.

Stwierdzenia te dotyczą teorii „Xing Qi Shen” gdzie qi i shen są wzajemnie względem siebie przyczynowe. „Spokój serca” odzwierciedla wpływ umysłu (shen) na qi to znaczy, że umysł może kontrolować qi. „Qi uspokaja umysł” odzwierciedla wpływ qi na umysł a to oznacza, że qi może wpływać na umysł. 

Z punktu widzenia praktyki qigongu zarówno w tradycji Shaolin jak i Emei, które praktykuję łatwiej jest zacząć pracę z qi poprzez pracę z ciałem i stopniowo przechodzić do praktyki z umysłem (duchem). Stosunek ten jednak działa w obie strony, bo kiedy umysł jest spokojny i opanowany qi gromadzi się. 

Spokój umysłu i koncentracja qi to nie tylko ważny cel i metoda praktyki w qigongu, ale także w yang sheng. Najwyższym stanem medycyny chińskiej jest zachowanie zdrowia a najwyższym stanem zachowania zdrowia jest odżywianie serca (umysłu). Z kolei odżywianie serca odbywa się poprzez medytację. Najlepszym sposobem medytacji jest osiągnięcie radości poprzez trening serca (umysłu). Oczywiście zakłada się już tu, że ciało jest stosunkowo zdrowe. 

Pin It on Pinterest

Share This