Dantian (pole Dan) to termin często używany w qigongu. Jeśli chodzi o zrozumienie Dantian to są różne interpretacje w różnych systemach praktyki i w literaturze.

Odnośnie pozycji Dantian to jest on powiązany z teorią pępka. Tak więc niektórzy umiejscawiają go w pępku, inni 1,5, 2 lub 3 cuny poniżej pępka lub 3 cuny wewnątrz pępka i tak dalej.

Chciałbym tutaj omówić pierwotne znaczenie słowa Dantian. Według zrozumienia mojego mistrza Zhang Ming Lianga z tradycji Emei słowo to może być rozpatrywane w terminach etymologii i zwyczajów używanych w języku chińskim. 

Pole gdzie ryż (Dao po chińsku) może być uprawiany jest nazywane Daotian (pole ryżu) a pole gdzie jest uprawiana pszenica (Mai po chińsku) nazywa się  Maitian (pole pszenicy). Poprzez analogię tylko pole lub miejsce gdzie Dan jest uprawiane, może się rozwijać nazywać się może Dantian.

Pytanie więc co to jest Dan? Przekładając na prosty język Dan to specjalna forma egzystencji qi (dla uproszczenia nazywana energią witalną) lub jej transformacji. Kiedy mówimy o gromadzeniu qi używamy sformułowania, że się qi gromadzi, nawarstwia, rozwija, koncentruje. To jakby przybywało nam gotówki. Dan jest jak przemiana w inną formę kapitału pieniędzy gdy mamy ich trochę więcej czyli np. po staremu mówiąc część pieniędzy odkładamy na książeczce oszczędnościowej lub lokacie.

Dan jest inną formą oszczędności lub lokatą qi. Tak więc kiedy qi jest praktykowane w pewnym wymiarze a następnie przetworzony w formę Dan możemy rozmawiać o pozycji Dantian w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Wtedy też naturalnie wiemy gdzie Dantian jest.

Z tego też powodu różni ludzie mogą mieć różne zrozumienie tego terminu. Jest takie powiedzenie „Dantian jest w każdej części ludzkiego ciała”.  Tak więc Dantian w rozumieniu mistrza Zhang Ming Lianga powinien być rozumiany jako koncepcja przestrzeni a nie jakiegoś punktu akupunkturowego , ale przestrzeni gdzie przechowujemy qi. Miejsce gdzie Dan jest przechowywany i produkowany jest nazywany Dantian. 

Qigong opiera się na praktyce i doświadczaniu pewnych rzeczy podczas tej praktyki. Tak więc kiedy nie rozwinęliśmy poczucia qi w znacznym stopniu jak może się pojawić Dan jako szczególna forma istnienia lub transformacji qi i jak można zrozumieć czym jest Dantian? Z tego powodu Dantian nie jest omawiany na podstawowym poziomie praktyki qigong.

Aby odnieść sukces w praktyce qigong trzeba osiągnąć zdolność kontrolowania i poruszania qi. 

Patrząc na Dantian z perspektywy 5 Przemian  przestrzeń w której można przechowywać i produkować coś należy do elementu Ziemi. Dantian należy do systemu Śledziony w organizmie. Jeśli chodzi o pracę systemu Śledziony obejmuje on ruchy wznoszenia, opadania, otwierania i zamykania czyli zarządza czterema formami ruchu qi. Z perspektywy praktyki qigong Śledziona jest związana z głęboką świadomością, dlatego też jej regulacja jest najtrudniejsza i najbardziej złożona. Z punktu widzenia klasycznej medycyny chińskiej pielęgnacja elementu Ziemi, wzmacnianie Śledziony jest najważniejsza. Medycyna chińska zna wiele lekarstw dla wsparcia Śledziony, ale jak mówi mistrz Zhang Ming Liang Qigong to kung fu dla Śledziony a więc działa na nią bardzo mocno, ale wymaga wiele lat regularnego treningu. 

Pin It on Pinterest

Share This