W praktyce qigongu wymagane jest utrzymywanie spokojnego umysłu. Starożytni Chińczycy mawiali „Kluczowe w praktyce jest nic innego jak osiągniecie spokoju”. Głównym celem praktyki pozostaje jedno Rujing czyli wejście w stan spokoju, wyciszenia. Starożytni kontynuowali „wtedy Zhen Qi (Prawdziwa Qi) przybędzie z pustki”. Tylko kiedy jesteście w stanie spokoju, wyciszenia możesz odczuć qi w ciele i możesz ją odkryć. Nawet kiedy nie czujesz tego ona wciąż się porusza. Kiedy nie osiągniesz prawdziwego wyciszenia nie odkryjesz tego. Tak więc qi nie jest wytwarzane przez praktykę qigong, ale odkrywane i odczuwane przez Ciebie. A podstawowa droga do odkrycia i odczucia tego jest poprzez osiągnięcie spokoju i wyciszenia, które są po chińsku nazywane „Jing”.

Jak możemy osiągnąć ten stan Jing czyli wyciszenia? Są dwie główne metody:

  1. Pierwsza kategoria skupia całą naszą uwagę na jeden punkt. Na przykład praktykując zhanzhuang (pozycja stojąca nazywana czasem staniem jak drzewo lub jak słup) mówimy po chińsku „Yishou Dantian” (co oznacza skupić się na dantian). Dla osób nie wiedzących co to dantian krótko wyjaśnię, że chodzi tu o centrum energetyczne, które w tym przypadku mieści się w podbrzuszu.

Oznacza to, że skupiamy naszą uwagę na dantian i nie myślimy o niczym innym. W ten sposób zatrzymujemy inne myśli stąd ta metoda po chińsku nazywana jest zhifa” (metoda zatrzymania).

  1. Druga metoda po chińsku jest nazywana „guan” czyli obserwacja. Chodzi o to, aby podczas wykonywania ruchów powinniśmy doświadczyć ich kluczowych punktów. Ponadto z danym ruchem potrzebujemy obserwować, które części naszego ciała odczuwamy i jak je odczuwamy. Wraz z codzienną praktyką te odczucia będę kontynuowane i będą się zmieniać. Za każdym razem gdy praktykujesz dany ruch lub rutynową czynność twój umysł podąża za ruchem w nieustannym ruchu. Tak naprawdę to także metoda na skoncentrowanie twojego umysłu. Sprawia, że nie masz czasu ani energii, aby myśleć o innych rzeczach podczas praktyki. Z tego powodu ta metoda należy do kategorii najczęściej używanych w qigongu.

 

Jeśli podążymy dalej starożytni Chińczycy mawiali „zhiguan shuangyun” (równoczesne zatrzymanie i obserwowanie w zastosowaniu). Zhi czyli zatrzymanie się pomaga skupić naszą uwagę. Guan czyli obserwacja jest doświadczeniem danego obiektu podczas obserwacji. Czyli to co powiedzieli starożytni Chińczycy to, że powinniśmy uspokoić się, wyciszyć i skupić naszą uwagę.  Tylko poprzez poważną obserwację możemy skoncentrować nasze myśli. Te dwie metody czyli zatrzymanie i obserwacja są jak skrzydła ptaka czyli oba są równie ważne i konieczne do praktyki. Stąd w naszej praktyce powinniśmy skupić się na obu tych metodach. 

Stosujemy te metody, bo tylko w stanie wyciszenia nasza moc może wzrosnąć, można rozwijać odczucie qi (siły życiowej) oraz urzeczywistnić 3 regulacje czyli regulacje ciała, qi i oddechu oraz umysłu. Bez wyciszenia praktyka pozostanie powierzchowna i nie zajdzie za daleko. Celem 3 regulacji jest osiągnięcie stanu jedności a właściwie doświadczenia go i również nie osiągniemy tego stanu bez wyciszenia. Efektem 3 regulacji jest postrzeganie, doświadczanie ruchu qi w ciele oraz przepływu qi i krwi równocześnie. Nie chodzi o to, że rozwinęliśmy qi w praktyce qigongu, ale, że możemy dostrzec, doświadczyć to co nieustannie w nas zachodzi. Proces samopoznania jest tu celem.

Mistrz Zhang Ming Liang stwierdził, że stan wyciszenia jest stanem pośrednim pomiędzy czuwaniem a snem czyli trzecim stanem, którego doświadczają ludzie. Jest to szczególny stan świadomości, przebudzenia i skupienia. W tym stanie możemy nie tylko odkrywać siebie. Subtelne zmiany w ciele, umyśle stopniowo osiągają wysoki stopień harmonii i jedności ciała, umysłu i qi.

Wejście w stan spokoju i wyciszenia jest warunkiem wstępnym i koniecznym, aby osiągnąć głęboki poziom praktyki qigong. Jednoczesne zaprzestanie i obserwacja są wzajemną przyczyną i skutkiem i są wzajemnie nieodzowne w praktyce, ponieważ metodą zatrzymania możesz ćwiczyć spokojną, czystą i niezakłóconą koncentrację a poprzez metodę obserwacji, wglądu możesz ćwiczyć świadomość i wrażliwość umysłu.

Pin It on Pinterest

Share This