Tekst powstał w oparciu o nauczanie mistrza Zhang Ming Lianga – obecnego XIV dzierżawcę szkoły Emei

W treningu qigongu Emei Shen Zhan obowiązują 4 zasady, które tak naprawdę są obecne w większości systemów qigong. 

Te 4 zasady to: 

  1. Obszerność ruchów
  2. Powolność
  3. Pauza/ zatrzymanie
  4. Obserwacja/ uważność 

Obserwacja/uważność 

Obserwacja to czwarty kluczowy element treningu qigong. Obserwujemy, aby widzieć i doświadczyć. Podczas każdego ruchu przy wykonywaniu danego ćwiczenia powinniśmy w ciszy i spokoju poczuć efekt tego ruchu na nasze ciało, oddychanie i na nasz umysł.

Mówiąc inaczej przy wykonywaniu każdego ruchu w qigongu powinniśmy wiedzieć, która część ciała bierze udział w danym ćwiczeniu i jak się z tym ruchem czujemy. Z takim rodzajem praktyki stopniowo robimy krok naprzód w kierunku celu praktyki qigong.

Na przykład w ćwiczeniu pierwszym w systemie qigong Ba Duan Jin (8 Kawałków Brokatu), które to reguluje pracę Sanjiao (Potrójnego Ogrzewacza). Jak ta regulacja następuje? Nie jest to coś, co możemy zrozumieć przez poczytanie lub wysłuchanie.  Musisz to poczuć w swoim własnym ciele, zanim w pełni powoli zrozumiesz to, ale zrozumiesz naprawdę. Powinieneś/- aś w tym ćwiczeniu poczuć siłę wypychającą w górę ramiona i górną część ciała, siłę wypychającą w dół nogi i dolną część ciała, a zarazem poczuć relaks w środkowej części ciała. Wszystko to musi się zadziać w tym samym czasie. W ten sposób Potrójny Ogrzewacz zacznie się regulować zgodnie z jego fizjologią gdzie Górny Ogrzewacz ma naturę pary, środkowy bagna (jako substancji w której mogą bujnie rosnąć rośliny – synonim efektu działania układu pokarmowego, który pobiera cenne składniki odżywcze i energię witalną z pożywienia) a dolny wody.

 Z jednej strony patrzenie i obserwacja powinny odbywać się w ciszy tzn. przy wyciszonym, spokojnym umyśle, skupieniu się na praktyce podczas gdy umysł tylko obserwuje bez oceniania tego co się widzi i czuje.

Przy obserwacji pierwszym krokiem jest właśnie odnalezienie wrażenia poprzez ruch. Wrażenie to może pojawić się w ciele, oddechu i umyśle w tym w naszych emocjach.

 Drugim krokiem w tym procesie jest regulacja ruchu poprzez odczuwanie tzn. korygowanie nieprawidłowości ruchu poprzez wyczucie osiągnięcia celu ćwiczenia. Dzięki temu wzajemnie uzupełniającemu się procesowi  będziemy coraz bardziej świadomi zmian w ciele, oddechu i umyśle, ale też wzajemnego ich wpływu na siebie a ciało i umysł będą stawały się coraz spokojniejsze.

 Według mistrza Zhang Ming Lianga są 3 poziomy praktyki obserwacji w qigongu:

 

  1. Obserwacja ciała i ruchu w ciele
  2. Obserwacja qi (energii witalnej), subtelnych zmian w oddychaniu, krążeniu krwi w każdym ruchu i wynikające z tego różne odczucia
  3. Obserwacja umysłu – subtelnych zmian w myśleniu, emocjach i pracy całego umysłu

 Po tych trzech poziomach wchodzi się we właściwą obserwację qi. 

Pin It on Pinterest

Share This