Tekst powstał w oparciu o nauczanie mistrza Zhang Ming Lianga – obecnego XIV dzierżawcę szkoły Emei.

W treningu qigongu Emei Shen Zhan obowiązują 4 zasady, które tak naprawdę są obecne w większości systemów qigong.

Te 4 zasady to:

  1. Obszerność ruchów
  2. Powolność
  3. Pauza/ zatrzymanie
  4. Obserwacja/ uważność

Pauza/zatrzymanie

Pauza – chodzi tu o krótkie zatrzymanie, gdy osiągniemy swój maksymalny zakres ruchu po wprowadzeniu do ćwiczeń pierwszej zasady. Z punktu widzenia fizjologii powolne i obszerne wykonanie danego ruchu daje rozciągnięcie mięśni, ale żeby to się zadziało mięśnie i ścięgna potrzebują trochę czasu i dlatego oprócz powolności wykonania ruchu ważne jest też zatrzymanie ruchu. Powolność sprzyja uważnemu wykonaniu ćwiczenia jednak jeśli mimo wszystko wykonamy ruch nie do końca dobrze, w pauzie mamy szansę to zauważyć i skorygować.

Mistrz Zhang Ming Liang wspomina, że kiedy zaczął tłumaczyć tą zasadę to wielu jego uczniów pytało go „Mistrzu czy nie jest tak, jak mówią, że praktyka qigong powinna być płynna, jak przepływające obłoki i jak płynąca woda, a Ty mówisz o zatrzymaniu?”. Patrząc z perspektywy qigongu i jego starej wersji zwanej Daoyin „przepływające obłoki” odnoszą się do qi, a „płynąca woda” odnosi się do krwi i płynów ciała. Tak więc, „przepływające obłoki i płynąca woda” nie odnoszą się do ruchu.

Jest powiedzenie w kung fu, Taiji quan i qigongu „Kiedy ruch się zatrzymuje, qi rusza się dalej; kiedy ruch zatrzymuje się, umysł nie zatrzymuje się”. Z innego punktu widzenia czy takie praktyki jak Zhan Zhuang (stanie jak słup/jak drzewo) nie jest najlepszą pauzą? Czy siedząca medytacja nie jest najlepszą pauzą?

Zasada pauzy łączy się z faktem, że Prawdziwa Qi porusza się w ciele powoli i pozostaje w tyle za ruchem. Aby qi i krew mogły podążać za ruchem, ruch powinien nie tylko być powolny, ale trzeba go też zatrzymać. Celem jest oczekiwanie na nadejście qi.Tak więc zasady nr 1 i 3 uzupełniają się z tej perspektywy, ponieważ obszerność ruchów zapewnia wystarczającą przestrzeń dla ruchu i qi. Pauza z kolei zapewnia wystarczającą ilość czasu na połączenie się qi i krwi. Z tego poziomu możemy zrozumieć zasadę zatrzymania igieł w ciele na czas zabiegu akupunktury. To zatrzymanie igieł jest po to, aby poczekać na przybycie qi.

Im lepszy jest stan zatrzymania tym bliżej jest do stanu wyciszenia do którego dąży praktyka. Zewnętrzny spokój przejawia się przez zatrzymanie, w rzeczywistości zawiera w sobie proces ciała, energii witalnej qi i umysłu. 

Pin It on Pinterest

Share This