W medycynie chińskiej jeśli chodzi o witalność ważne są 3 pojęcia: jing (esencja), qi (energia witalna) i shen (umysł).
  • Jing (esencja) to substancjalna podstawa życia
  • Qi to energia życiowa
  • Shen (umysł) to zarządca.
Nazywane są one Trzema Skarbami i są nierozdzielne. W naszej zachodniej kulturze panuje dualizm umysł-ciało. W chińskiej medycynie tego problemu nie ma, ponieważ te Trzy Skarby można zrozumieć porównując je do stanu skupienia wody: jing to lód, qi to woda a shen to para. Tak więc to wciąż ta sama substancja, ale w różnych stanach skupienia. Mimo, że to ta sama substancja, to w zależności od stanu skupienia ma różne właściwości. Qi utrzymuje życiowe aktywności, ludzie nie mogą bez niej żyć. Nasza witalność uzależniona jest od yuan qi oraz qi pozyskanej w wyniku procesów metabolicznych. Umysł (shen) zarządza życiem. Kiedy umysł przestaje działać ustają także witalne aktywności. Umysł steruje świadomością i mentalnymi aktywnościami. Witalność jest oparta o esencję, qi i krew. Z drugiej strony aktywnościami organów wewnętrznych, qi oraz krwi zarządza umysł. Qi generuje umysł (wzmacnia go, wspiera) a umysł prowadzi qi (qi podąża za naszą świadomością). Wystarczająca esencja, obfita qi oraz dobrze prosperujący umysł to nasza baza dla życiowej aktywności. Jing podobnie jak yuan qi otrzymujemy od rodziców w momencie poczęcia. Jest to podstawowa substancja tworząca i podtrzymująca ludzkie ciało przy życiu. Istnieje jing prenatalny i postnatalny. Ten ostatni żeby nie komplikować teraz nie będę omawiał. Jing prenatalny, jest energią dziedziczną, która determinuje indywidualną konstytucję. Jing jest „matrycą”, która ma wpływ na powstawanie szpiku kostnego, mózgu, centralnego układu nerwowego, ale jest też ważny ze względu na rozwój płciowy. Yuan qi to energia, którą otrzymujemy od naszych rodziców w momencie poczęcia. Jest to nasza podstawowa „bateria” na całe życie, która gdy się nam zużyje umieramy. Na jej zużycie wpływa na ile uzupełniamy też naszą energię o energię z pożywienia i oddychania a także nasz styl życia, umiar w aktywności seksualnej i emocje.

Pin It on Pinterest

Share This