W pierwszym artykule z tego cyklu powiedzieliśmy sobie o powiązaniach konkretnych emocji z danymi narządami. Czy te emocje, które są często naturalną reakcją na to co pojawia się w naszym życiu są zawsze źródłem problemów i mogą spowodować w naszym ciele zaburzenia energii witalnej a także zrodzić problemy już na poziomie fizjologicznym?

Na szczęście nie – wszak emocje są czymś naturalnym i od zawsze są częścią naszego życia.

Kiedy emocje mogą stać się problemem dla naszego zdrowia?

  • Wtedy gdy są nadmiarowe pod względem intensywności czyli nagle pojawia się potężna emocja, która może doprowadzić nas do zawału, udaru i innych niebezpiecznych dla naszego życia zaburzeń.
  • Druga sytuacja związana z nadmiarowością naszych emocji jest związana z czasem ich trwania czyli dana emocja nie jest aż tak silna jak w pierwszym przypadku, ale trwa miesiącami czy latami i w końcu powoduje konkretne dolegliwości. Obecnie mówi się o takim efekcie działania stresu, ale stres to ogólne pojęcie. Przeważnie w stresie jakaś emocja jest mocniejsza np. funkcjonujemy w sytuacji gdzie dominuje strach np. przed utratą pracy. Stres może też wynikać z frustracji w pracy, bo np. nie możemy się rozwijać jakbyśmy chcieli itd. Chodzi tu więc o wzburzone emocje, które wypływają z braku kontroli nad sobą i stwarzają stan pomieszania w naszej świadomości. Przy wzburzonej emocji często jesteśmy tą emocją, ona nas pochłania, tracimy dystans do niej jako tylko części składowej naszego umysłu.

Tak więc to nie emocje są problemem, ale brak kontroli nad nimi, który może w konsekwencji doprowadzić do niepohamowanego wzrostu ich intensywności.

W medycynie chińskiej mówi się, że np. niekontrolowany gniew, który ogłupia nas zawsze nam zaszkodzi, nie ważne czy ten gniew jest wycelowany w nas, w stronę innych ludzi, w porządek świata, czy wyrazimy go mocno na zewnątrz czy będziemy chować go w sobie. Podobnie jest z innymi emocjami i ich wpływem na nasze zdrowie.

W starożytnych Chinach rozwinięto w ramach profilaktyki zdrowia (Yang Sheng) pielęgnację umysłu. Polegała ona na jego uspokajaniu, rozwoju moralnym, temperowaniu uczuć i pragnień, wewnętrznym skupieniu na umyśle, regulowaniu emocji w zależności od pory roku, regulowaniu naszego Serca-Shen (umysłu-ducha). W następnej części tego cyklu o emocjach w medycynie chińskiej omówię po krótce te elementy pielęgnacji umysłu.

Dodam tylko na koniec, że specjaliści medycyny chińskiej w dziedzinie regulacji aktywności umysłowej uważali, że oczywiście dieta i dobre nawyki w życiu są ważne, ale najważniejsza jest regulacja uczuć, rozwój moralny i wynikające z niego odpowiednie postępowanie.Taki dobrze ugruntowany umysł ma olbrzymi wpływ też na nasze całe ciało.

Pin It on Pinterest

Share This