Tym razem przedstawimy rzadko omawiany temat związany z pojęciem energii Qi. Zajmiemy się funkcją jakie spełnia energia Qi w naszym organizmie.
  1. Transformacja– nasz organizm przekształca powietrze, które wdychamy i pożywienie oraz napoje, które spożywamy w Qi, która witalizuje całe ciało i umysł. Będziemy to omawiać później z nazwami, ale proces absorbowania Qi i przekształcania w swoiste Qi danej osoby nie jest takie proste np. Gu Qi czyli Qi, które absorbujemy z pożywienia wymaga dalszych procesów transformacji itd.
  2. Transportowanie – różne rodzaje Qi powiązane z narządami są połączone z procesem transportowania różnych substancji w ciele i tak np. Qi Śledziony transportuje w/w Gu Qi.
  3. Utrzymywanie – oznacza, że Qi utrzymuje Płyny i Krew we właściwym miejscu ciała np. Qi Śledziony utrzymuje Krew w naczyniach krwionośnych i płyny ustrojowe w odpowiednich miejscach ciała, Qi Nerek i Pęcherza Moczowego utrzymuje w odpowiednim miejscu mocz itd.
  4. Podnoszenie – Qi zapewnia, że struktura ciała jest utrzymywana w odpowiednich miejscach np. Qi Nerek podnosi do odpowiedniej pozycji macicę itd. Osłabienie tej funkcji Qi może doprowadzić np. do omdleń.
  5. Ochrona – kolejny rodzaj naszej energii witalnej o nazwie Wei Qi chroni nas przed zewnętrznymi patogenami (Zimno, Wiatr, Wilgoć, Gorąco), ale dzieje się to nie tylko dzięki niej samej, ale również dzięki współpracy odżywiającej Qi i esencji (Jing). Przekładając na język zachodni chodzi tu o szeroko pojęty układ odpornościowy.
  6. Podgrzewanie – jest to funkcja Yang Qi. Ta ciepłota w ciele jest bardzo ważna np. dla zapewnienia odpowiednich procesów jak transformacja i transport różnych substancji w ciele. Źródło Yang Qi tkwi z kolei w energii Yuan Qi. Na język zachodni przekładając chodzi o termoregulację w naszym organizmie.
  Więcej czym jest energia Yang Qi, Yin Qi, Yuan Qi, Wei Qi itd. w następnych częściach.

Pin It on Pinterest

Share This